בקשת פטנט זמנית

hourglassיזמים וממציאים רבים אשר נמצאים בשלביהם המוקדמים של פיתוח רעיון, מעוניינים בקבלת הגנה משפטית לרעיונותיהם, הגנה אשר תאפשר את "פרסום עצמי" של הרעיון לגורמים שונים מבלי שהדבר יחשב כפרסום קודם אשר בעתיד עלול לשלול את הפטנט לכשיוגש. כך למשל קורה לרוב כאשר קם הצורך בחשיפת הרעיון בפני משקיעים או שותפים אסטרטגיים לצורך גיוס משאבים כלכלים עבור פיתוח ההמצאה.

לבעיה זו יש בדרך כלל שני פתרונות מרכזיים: האחד, חתימה על הסכם סודיות (אשר יתרונותיו וחסרונותיו מפורטים במאמר – הסכם סודיות בעד ונגד) והשני, הגשת בקשת פטנט זמני. פתרונות אלו נועדו להתמודד עם בעיה של מחסור בזמן ומחסור במשאבים כספיים לצורך רישום פטנט מלא ומקיף.

בקשת פטנט זמנית – Provisional Patent Application הינה הליך שהחל דרכו לראשונה במשרדי רשם הפטנטים בארה"ב החל מיום 8/6/1995. הליך זה אפשרי כיום לביצוע אך ורק במשרדי רשם הפטנטים בארה"ב.

מטרת הליך זה הינה מתן פיתרון זול ומהיר לאלו אשר מוגבלים בטווחי הזמנים ומבחינה תקציבית. על כן, כאשר היזם/ממציא אינו בעל יכולת כלכלית מיידית למימון עלויות רישום פטנט במדינות היעד המבוקשות או לחלופין, כאשר נמצא הוא בשלב בו יתכנו שינויים קלים ולא מהותיים ברעיון עצמו, אך עדיין מעוניין הוא להחיל על הרעיון הגנה ולאבטחו משפטית נמליץ על הגשת בקשת פטנט זמנית ולא על הגשת בקשה פטנט מלאה במסלול הרגיל.

בקשת הפטנט הזמנית המוגשת אינה נבחנת כלל ואינה מפורסמת על ידי הרשם האמריקאי או על ידי אף גורם אחר, אלא מעמידה לרשות המבקש תאריך הגשה ומספר סידורי, במידה ואכן יבחר הממציא/היזם בתום השנה מרגע הגשת בהקשה הזמנית, לרשום את הפטנט בבקשה מלאה ומסודרת יעמוד לרשותו ולרשות הפטנט תאריך הבכורה (רטרואקטיבי) מן היום בו הוגשה הבקשה הזמנית.

תוכנה של הבקשה מחייב את מגיש הבקשה במתן תוכן מפורט ומקיף המציג הרקע לרעיון ואת הרעיון בצורה ברורה ומפורטת. אנו ממליצים כי בקשה לפטנט זמני תכלול את הפרטים הבאים:

1. רקע לתחום ההמצאה – יש לפרט את המצב הקיים כיום בתחום ההמצאה ואת החיסרון של מצב זה (לרבות פטנטים שונים הקיימים בתחום ההמצאה).

2. מוצרים קרובים – יש לפרט מהם המוצרים הקרובים ביותר להמצאה שלכם.

3. תיאור ההמצאה – יש לתאר את תיאור ההמצאה (מטרתה, חלקים, ההרכב, כיצד היא פועלת וכו').

4. שרטוטים ותרשימי זרימה – יש לצרף תרשימי זרימה או שרטוט ידני (או ממוחשב) של ההמצאה, כשהחלקים העיקריים שבה מובלטים ומוסברים.

5. בעיות והגבלות – יש לתאר את הבעיות, ההגבלות והחסרונות הקשורים בפתרונות קיימים שההמצאה שלכם פותרת.

6. חדשנות – יש לפרט אלו מרכיבים, צירופים של חלקים קיימים, מוצרים או שיטות מביאים לשיפור מול הטכנולוגיה הקיימת.

7. שימושים פוטנציאליים – יש לפרט מהם השימושים הפוטנציאליים הידועים לשימוש בהמצאה.

8. תיאורים ועיצובים שונים – יש לפרט עיצובים אפשריים אחרים, אם ישנם, להמצאה (עיצובים מבניים אחרים, רכיבים שונים, חומרים, צעדים בתהליך וכיוב'.)

פרטים אלו יתוארו במסגרת הפרקים השונים של בקשת הפטנט הזמני ובהם:

FIELD OF THE INVENTION
BACKGROUND OF THE INVENTION
SUMMARY OF THE INVENTION
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

להבדיל מהגשת בקשת פטנט רגילה, מומלץ כי בקשת הפטנט הזמנית תוגש ללא פרק ה"תביעות" (CLAIMS) כאשר למגיש הבקשה עומדים 12 חודשים מיום הגשתה להחליפה בבקשת פטנט מלאה המכילה היא את פרק ה"תביעות" (CLAIMS). בקשת הפטנט המלאה אשר תוגש בתום 12 החודשים מיום הגשת הבקשה הזמני, אמורה להיות נאמנה לפירוט הבקשה בבקשת הפטנט הזמנית ועל פיה והיא תכלול פירוט גדול יותר של הבקשה ובנוסף גם את פרק ה"תביעות" (CLAIMS) – אשר מגדיר את היקף המונופול של הפטנט.

מאידך במידה ויבחר הממציא/היזם שלא להגיש את בקשת הפטנט המלאה בתום 12 החודשים, תימחק הבקשה כלא הייתה ממאגרי רשם הפטנטים האמריקאי. הסיכון במצב זה, הוא שבתקופת 12 החודשים במידה והמבקש גילה את פרטי הבקשה או הרעיון לצד שלישי, גילוי זה עלול להיחשב כפרסום קודם ולהפוך את ההמצאה לנחלת הכלל (ככל ולא מוגשת מכוח הבקשה הזמנית בקשה מלאה). על כן אנו ממליצים להחתים כל צד שלישי שנחשף לבקשה הזמנית על הסכם סודיות.

לרישום פטנטים או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:
טל:03-6005572
פקס:03-6005531
דוא"ל:office@dwo.co.il

למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו את המאמר בקישור זה.