חיפוש פטנטים

files-27717_640ישנם סוגים שונים של חיפושי פטנטים: חיפושי החדשנות (פטנטביליות), חיפושי חופש פעולה או הפרה, חיפושי הכנה לאכיפה ועוד. לכל חיפוש מטרה שונה ודורש אסטרטגיית חיפוש שונה. במאמר זה אנו נתמקד בחיפוש פטנטביליות – חיפוש שבודק את השאלה האם הרעיון שלי קיים?

אנו נסקור את הליך חיפוש הפטנטים יתרונותיו וחסרונותיו, נציג מידע בדבר מטרת חיפוש הפטנטים, הדרך לביצוע חיפוש פטנטים עצמי, האופן לקביעת אסטרטגיית חיפוש פטנטים וכן נציע מנועי חיפוש מומלצים וחופשיים לביצוע חיפוש ברשת.

מטרת הליך לחיפוש פטנטים

מטרת חיפוש הפטנטים היא בראש ובראשונה לצורך בדיקה האם קיים פטנט דומה עד כדי כך שהוא מהווה פרסום קודם של האמצאה שלך, והן לשם בדיקת השאלה האם שילוב של מספר פטנטים עלול לשלול את ההתקדמות ההמצאתית שבהמצאה שלך. זאת מאחר ובכל שנה מוגשות כמיליון בקשות לרישום פטנטים וישנם כיום כבר עשרות מיליוני פטנטים ובקשות לפטנטים אשר פורסמו. על כן, בטרם משקיעים סכומי כסף רבים, זמן ומשאבים בניסוח והגשת בקשה לרישום פטנט, מומלץ לבצע חיפוש פטנטים.

היתרונות בביצוע חיפוש פטנטים

Perspective-Button-Search-iconחיפוש פטנטים נערך טרם הגשת הבקשה לרישום פטנט, חיפוש עשוי לסייע לבעל האמצאה (בין השאר) לקבוע האם המאפיינים של אמצאתו עומדים בקריטריונים הדרושים לקבלת רישום של הפטנט; האם האמצאה מפרה פטנט של מישהו אחר; מהי התחרות הקיימת בשוק בתחום הרלוונטי; האם יש גורם כלשהו אשר לו פטנט רשום על חלק מההמצאה שלך, וכן הלאה.

חיפוש פטנטים עשוי לחסוך לממציא השקעה כספית בניסוח בקשת הפטנט, תשלום אגרות ועלות הגשת בקשת פטנט ככל והאמצאה אינה ברת רישום.

בדיקה שכזו עשויה גם לסייע למנסח הפטנט לנסח את פרק הידע הקודם לפטנט, לבדל ולהתרחק מפטנטים אחרים הקיימים בתחום וכן, להבהיר בפני הבוחן את היתרונות בקשת הפטנט שלך ביחס לפטנטים האחרים בתחום.

כיצד מבצעים חיפוש במאגרי המידע?

מומלץ לבצע חיפוש מקיף במספר מאגרי מידע של פטנטים ולא להתבסס על מקור בודד.

יש לזכור כי "פרסום קודם" אינו רק פרסום של הפטנט עצמו אלא כל פרסום אשר נגיש לציבור. לכן רצוי במידת האפשר לבצע גם חיפוש כללי באינטרנט וגם במאגרי מידע מדעיים (מאמרים וספרות מקצועית).

אסטרטגיית החיפוש

ראשית, ניתן ואף רצוי, לבצע חיפוש באינטרנט וסריקה ראשונית ועצמאית על מנת לקבל רושם ראשוני על מצב הפטנטים בתחום המבוקש. את החיפוש ניתן לבצע במספר אופנים: על פי מילות חיפוש הכוללות מילות מפתח המתארות את ההמצאה או את אופן השימוש; על פי צירופי מילים עם ביטויים לוגיים (חיפוש בוליאני); על פי סיווגים ותתי-סיווגים של פטנטים; על פי שילוב של כמה שדות חיפוש יחד (חיפוש מתקדם); על פי שמות הבעלים (מתחרים עסקיים) ועוד.

אסטרטגיית חיפוש הפטנטים הראשונית (על בסיס סיווג האמצאה) צריכה לכלול את השלבים הבאים:

שלב א – סיעור מוחות

checklistלחשוב , לזקק ולרשום את התשובות לשאלות הבאות:

– מהו לב האמצאה ו/או הטכנולוגיה?

– מהי המטרה ו/או היעוד של האמצאה?

– האם היא פונקציונאלית או קישוטית?

– האם האמצאה היא מוצר או תהליך?

– מהם המונחים הדומיננטיים באמצאה?

– מהם החומרים מהם עשויה האמצאה?

– מהי התרכובת שלהם?

– מהו השימוש של האמצאה?

– מהם המונחים הטכניים ומילות המפתח אשר מתארים את מהות האמצאה?

עדיף להשתמש במילון מונחים מקצועי לשם מציאת המונחים הרלוונטיים.

להלן דוגמה של מטרייה עם עיצוב המונע ממנה להתקפל ברוח, אשר ניתנה באתר ה-USPTO להמחשת שלב זה:

Purpose: Umbrella has a new rib design to eliminate an umbrella collapsing or inverting due to high winds.

Invention: An improvement in umbrellas to eliminate need for frequent replacement of umbrellas.

Invention Components: Framework with ribs, stretchers and a main frame, securing rings, mounting brackets, joint connectors, fabric connectors, fabric, linkage bar.

How used: As needed in protection from the elements.

Other terms (in addition to above): Parasol, sunshade, support assembly or apparatus, windproof, wind-resistant.

יובהר המטרה של שלב זה היא (1) לסייע לנו בבחירת מילות חיפוש; (2) לסייע לנו לאתר את רכיבי ההמצאה שלנו.

שלב ב – איתור הסיווג המתאים להמצאה

יש לנסות ולאתר את הסיווג המתאים ביותר לאמצאה על פי ה- CPC Scheme Classification על ידי שימוש במונחים לעיל (מילות החיפוש). ניתן לעשות זאת באתר ה-USPTO, בקישור: http://www.uspto.gov, ולרשום בשדה החיפוש של הדף הראשי את מילת החיפוש המהווה את בסיס ההמצאה:

USPTO

– בדוגמא לעיל החיפוש יהיה כדלקמן: "CPC Scheme Umbrella". תוצאות החיפוש הניבו את התוצאה המתאימה ביותר תחת סיווג:

"25/22 A45B -: "Devices for increasing the resistance of umbrellas to wind"

באופן הבא:

111

ככל שישנן יותר נקודות לצד הסיווגים – המשמעות היא כי האמצאה היא יותר ספציפית.

החשיבות בשלב זה היא צמצום היקף תוצאות החיפוש לתחומים הרלוונטיים להמצאה.

שלב ג – בדיקת הגדרת הסיווג

יש לבדוק האם הגדרת הסיווג על פי ה- CPC classification תואמת ורלוונטית לאמצאה המבוקשת. הדוגמה שלעיל הינה דוגמה חריגה שכן ההגדרה מבוססת אך ורק על תמונות:

222

שלב ד – איתור פרסומים

באמצעות מילות החיפוש, יש לאתר פרסומים הנוגעים לפטנטים ובקשות דומים באותו סיווג. לשם ההמחשה, להלן תוצאות חיפוש הפרסומים בדוגמה שלעיל (שדה החיפוש + מספר תוצאות):

333

שלב ה – בחינת הפרסומים שנמצאו

יש לעיין ולקרוא בתשומת לב יתרה כל פרסום רלוונטי לשם חיפוש אחר מאפיינים דומים לאמצאה. יש לשים לב במיוחד גם לשרטוטים הנספחים בכל פרסום רלוונטי, לפירוט שבפרסומים ולתביעות בכל פטנט ובקשה. יש לבחון את פרסומים ולבדוק האם הם כוללים את הרכיבים של ההמצאה (אשר הגדרנו בשלב הראשון).

יש לסמן כל רכיב ורכיב שמצאנו בפרסומים אשר יש לו זהות או דמיון לרכיבים שהגדרנו בשלב הראשון.

שלב ו – הרחבת החיפוש

יש להרחיב את החיפוש על ידי מילות מפתח בשדות החיפוש הרלוונטיים במאגרי המידע בארץ ובעולם, וכן על ידי חיפוש ספרות ומאמרים על אמצאות שלא נרשמו כפטנט.

ככל ואסטרטגיית חיפוש הפטנטים נעשית על בסיס מילות מפתח בשדות חיפוש רלוונטיים במאגרי המידע (המפורטים בהמשך), יש לשים לב לנקודות הבאות:
א. השתמש באותם מונחים דומיננטיים שנקבעו לעיל כמילות חיפוש.
ב. האם ישנן מילים נרדפות לאותן מילות החיפוש?
ג. האם ישנו כתיב שונה לאותן מילים?
ד. האם יכול להיות תרגום שונה למונחים מקצועיים הרלוונטיים בחיפוש?
ה. האם האמצאה ו/או הטכנולוגיה עשויה להיכלל תחת שדות אחרים בחיפוש? מהן הטרמינולוגיות הרווחות באותם שדות חיפוש?

שלב ז – מסקנות

פרסום קודם:

ככל ובהליך החיפוש נמצא פרסום יחיד הכולל לפחות את כל רכיבי ההמצאה שלנו (כפי שהגדרנו בשלב הראשון), ניתן לסווג פרסום זה כ"פרסום קודם" אשר שולל את האפשרות לרישום הפטנט.

הערה: סעיף 4 לחוק הפטנטים מגדיר את הדרישה לחידוש באמצאה כדלקמן: "אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה- (1) על ידי התיאור, בכתב או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור. (2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."
קרי, יש לשאול את השאלה: האם המסמך מגלה את פרטי האמצאה באופן שבעל מקצוע בתחום האמצאה יכול לבצעה?
"כדי לפגוע בכשירותו של פטנט מאוחר, צריך תוכן הפרסום הקודם להיות כזה שאדם בעל ידע רגיל בנושא מיד יתפוס ויבין, ויהיה מסוגל ליישם, באופן מעשי את הגילוי ללא צורך בעריכת ניסויים נוספים".
פרסום קודם שולל את החידוש אם ניתן להבין ממנו את האמצאה ולבצעה, באופן ישיר וברור, כולל דברים שלא הוזכרו במפורש בפרסום אבל הרמזים שבפרסום מאפשרים לבעל מקצוע לגלותם. אסור להסתמך על תכונות שוות ערך לתכונות שתוארו במפורש בפרסום הקודם, כי כל העניין של שווה-ערך שייך לסוגיה של התקדמות המצאתית ולא לסוגיה של חידוש.
לסיכום – אם המסמך הנבדק הוא פרסום, שמגלה את פרטי האמצאה ותאריכו הוא לפני התאריך הקובע של הבקשה הנבחנת, אזי הבקשה הנבחנת מחוסרת חידוש לפי הוראות הסעיף 4(1) לחוק.

התקדמות המצאתית:

ככל ובהליך החיפוש נמצאו מספר פרסומים הכוללים יחדיו לפחות את כל רכיבי ההמצאה שלנו (כפי שהגדרנו בשלב הראשון), יש לשאול את השאלה האם בעל מקצוע סביר יראה את השילוב בין הפרסומים כשילוב מובן מאליו – תוצאה אשר שוללת את האפשרות לרישום הפטנט. או שבעל מקצוע סביר יראה את השילוב כיוצר חדשנות וכהתקדמות המצאתית  – תוצאה אשר אינה שוללת את האפשרות לרישום הפטנט.

הערה: סעיף 5 לחוק הפטנטים מגדיר מהי התקדמות המצאתית: "התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כעניין מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4."

הדרישה של התקדמות המצאתית היא דרישה מעבר לדרישת החידוש, דהיינו שלא די בחידוש האמצאה כדי להצדיק מתן פטנט: יש צורך להראות שההבדל המזכה את האמצאה בחידוש מהווה קפיצת מדרגה לעומת הידע הקודם.
כמו בסוגית החידוש, יש לדון בסוגית ההתקדמות ההמצאתית לאור פרסומים שהתפרסמו לפני התאריך הקובע (תאריך דין הקדימה או תאריך הגשת הבקשה אם לא נתבע דין קדימה, או תאריך התיקון אם נדחה תאריכה של תביעה מסוימת).

"ההתקדמות הנדרשת, על מנת שתהא בלתי מובנת מאליה, אינה צריכה להיות גדולה: צעד אמצאתי אכן נדרש, אך די צנוע וקטן. פשטות האמצאה, אינה צריכה לשמש מכשול לתקפות הפטנט." משמעות הדבר היא שאין לפסול אמצאה רק משום שהיא פשוטה או אינה מהווה פריצת דרך.

מאגרים לחיפוש פטנטים

SEARCH
לשם הבדיקה הראשונית, ישנם מספר מאגרי מידע זמינים וחינמיים ברשת האינטרנט:

Espacent

ESPACENTאתרhttp://worldwide.espacenet.com

זהו האתר הרשמי של משרד הפטנטים האירופי (EPO). האתר מכיל פטנטים ובקשות אירופאיות, כמו גם פטנטים ובקשות מישראל, ארה"ב, יפן, סין, דרום קוריאה, קנדה, אוסטרליה ועוד. באתר זה ניתן לבצע חיפוש לפי מילות מפתח, תקצירי הפטנט, פרטי הממציא וסיווגים.

אתר רשות הפטנטים האמריקאית – USPTO

USPTOאתר: http://patft.uspto.gov
זהו אחד המאגרים הגדולים והמקיפים ביותר שכן פטנטים רבים מכל שאר העולם נרשמים גם בארה"ב. באתר זה ניתן לבצע חיפוש לפי מילות מפתח (בכל מקום במסמכי הפטנט או הבקשה), וכן לפי סיווגים.

גוגל פטנטים

GOOGLEאתר: http://www.google.com/patents
מאגר מידע זה מכיל את כל הפטנטים והבקשות אשר במאגר רשות הפטנטים האמריקאית. מדובר בבסיס נתונים פשוט יותר ממאגר מידע מדעי ורשמי, המהווה מעין מנוע חיפוש חכם אשר מדרג את התוצאות לפי סדר רלבנטיות (בדומה לחיפוש רגיל בגוגל).

WIPO -Patentscope

WIPOאתרhttp://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf
זהו פורטל החיפוש של הארגון הבינלאומי לקניין רוחני של האו"ם. הפורטל מכיל את כל בקשות הפטנט שהוגשו לארגון ולמשרד הפטנטים האירופי וכן הוא מכיל מאגרי מידע לאומיים קטנים יותר של מדינות כגון ישראל, מדינות באפריקה ובדרום אמריקה. באתר זה ניתן לבצע חיפוש לפי מילות מפתח (במסמכי הפטנט או הבקשה), וכן לפי סיווגים. ניתן לחפש גם בשפות שונות (כולל עברית).

מאגר רשות הפטנטים הישראלי

ILPOאתר: http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI
מאגר זה מאפשר לבצע חיפוש באמצעות שדות חיפוש ומאפיינים שונים. המידע באתר כולל נתונים הנוגעים לסטטוס הבקשה לרישום פטנט, וכן קיימת אפשרות לצפייה בנסח הפטנט הרשום ולהפקת תדפיס הנסח.

סוף דבר

לאחר שבוצע החיפוש הראשוני, ובמידה ונראה כי קיימת חדשנות באמצאה, מומלץ לגשת למידען ולמשרד עורכי דין ועורכי פטנטים להמשך הבדיקה והחיפוש.
מידענים מתמחים בביצוע החיפוש ואילו עורכי דין ועורכי פטנטים מתמחים במתן חוות דעת ביחס לתוצאות החיפוש שנמצאו.

חשוב להבהיר כי כל מאגר מידע וכל חיפוש אינם חסינים בפני טעויות ולהם מגבלות מסוימות, למשל, פטנטים ישנים עלולים שלא להופיע כמו גם בקשות חדשות שטרם פורסמו, בנוסף, מאחר והחיפוש מילולי, לא ניתן להבחין בפרסומים בשפות שונות משפת החיפוש, וכמובן שתמיד קיימת סכנה לטעות אנוש.

ועצה אחרונה וחשובה: ביצוע חיפוש ותוצאות חיפוש "ירוקות" – תוצאות לפיהן הן לא נמצאו פטנטים דומים, אינו מבטיח את קבלת הפטנט בסופו של יום. שכן אין בהן בכדי להצביע באופן חד-משמעי על העדרם של פטנטים דומים או זהים במדינות השונות. עם זאת, חיפוש מקצועי ומקיף הנעשה ע"י אנשי מקצוע יכול להקטין אי-ודאות זו במידה ניכרת.

תוצאות חיפוש שבהן נמצא פרסום קודם יכולות לתת אינדיקציה טובה לכך שהפטנט אבוד ולא כדאי להתקדם בהליכי רישום הפטנט (לדוגמא עקב מציאת "פרסום קודם").

לרישום פטנטים או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:
טל:03-6005572
פקס:03-6005531
דוא"ל:office@dwo.co.il

למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו את המאמר בקישור זה.